Vypovedať zmluvu o povinnom zmluvnom poistení (PZP) a prejsť do inej poisťovne môže v tomto polroku až jedna štvrtina majiteľov motorových vozidiel. Kým bezmála 200 tisíc z nich hovorí o tom, že tak pravdepodobne urobí, ďalších vyše 320 tisíc je nerozhodnutých. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu poisťovne Genertel.

Tento vysoký počet odráža fakt, že v súčasnosti má stále zhruba jedna tretina z celkového počtu takmer 2,2 milióna poistených vozidiel poistenie začínajúce 1. januára. Pre ich majiteľov to znamená, že posledným dňom na doručenie výpovede starej poistky, je 21. november. Týmto krokom získajú možnosť vybrať si z ponuky poisťovní tú najvýhodnejšiu. Práve cena je totiž najdôležitejším dôvodom na zmenu poisťovne. Uviedlo to až 68 % motoristov, ktorí sa chystajú zmeniť poisťovňu. Ďalších 15 % chce zmeniť poisťovňu preto, aby získali lepšie podmienky. Okrem ceny to môžu byť asistenčné služby, či komfort pri uzatváraní poistenia.

Zmena poisťovne je už pre motoristov omnoho jednoduchšia, ako v minulosti. Nemusia už formulovať výpoveď zmluvy a obávať sa, či ju majú správne. Napríklad na stránke www.genertel.sk je umiestnený bezplatný generátor výpovedí. Motorista len zadá svoje údaje do formulára, zvolí z výberu svoju starú poisťovňu a po jednom kliku myšou mu systém vygeneruje výpoveď, ktorú stačí vytlačiť a zaslať poštou alebo doručiť do poisťovne čo najskôr. Výpoveď je možné vygenerovať pre každú z 11 poisťovní na Slovensku.

Aj samotný proces poistenia sa nie je zdĺhavý a možno ho zrealizovať z pohodlia domova. Jediná online poisťovňa Genertel totiž poistí motoristu v priebehu pár minút. Po zadaní základný chúdajov o majiteľovi vozidla a vozidle samotnom sa mu zobrazí cena poistného. Po jej odsúhlasení stačí doplniť ostatné údaje, potvrdiť a poistka môže byť okamžite platná.

Tieto zmeny by priniesli ďalšie zvýšenie transparentnosti poistenia vozidiel, vyšší tlak na cenya zároveň tlak na dôsledné aplikovanie systému zliav a prirážok (bonus/malus systém). Zmena zákona je však len prvý krok, ktorý by mal byť nasledovaný vzdelávaním ľudí. Mnohí motoristi totiž nevedia, že už aj dnes nemusia čakať na posledný deň poistenia, ale výpoveď zmluvy môžu poslať poisťovni kedykoľvek, v extrémnom prípade aj hneď v prvý deň platnosti zmluvy o PZP. Poisťovňa musí výpoveď prijať, uložiť ju a na konci dohodnutej doby poistenia ukončiť na jej základe zmluvu. Dobré vzdelávanie a fair-play pomôže predchádzať mnohým sťažnostiam a nedorozumeniam.