Domov je naša istota, naše útočisko. Preto je logické, že sa ho snažíme chrániť  všetkými prostriedkami, ktoré sú dostupné. Čo však v prípade, keď nás ani kvalitné bezpečnostné dvere neuchrána od neželaných návštevníkov alebo váš dom ohrozí prírodná katastrofa? Pokiaľ máte poistenie Spokojné bývanie od Genertelu, o majetok sa báť nemusíte. 

„Poistenie domu a domácnosti Spokojné bývanie pomôže v ťažkých chvíľach prinavrátiť majetok, či už bol poškodený v dôsledku živelnej udalosti, krádeže, úmyselného poškodenia alebo zničenia treťou osobou“, vysvetľuje Miroslav Chovan, riaditeľ poisťovne Genertel. A dodáva, že poistenie nie je určené len pre tých, ktorí chcú svoj domov chrániť pred nepredvídateľnými udalosťami, ale aj pre všetkých tých, ktorí chcú mať za sebou spoľahlivého partnera, na ktorého sa môžu obrátiť kedykoľvek v kritickej situácii.

Asistenčné služby k poisteniu zadarmo

Prasklo vam vodovodné potrubie a voda sa rýchlo šíri ďalej? Poistenie domu a domácnosti od Genertelu automaticky zahŕňa asistenčné služby, na ktoré sa môžete obrátiť v ktorúkoľvek hodinu, 7 dní v týždni. Ak sa ocitnete v stave núdze, stačí zavolať na číslo +421 2 32 784 284 a špecialisti na Váš problém sú na ceste. Poisťovňa zaistí okamžitú pomoc – príjazd a zásah odborníka, akým je inštalatér, kúrenár, plynár, sklenár, elektrikár alebo zámočník.

Výhody poistenia Spokojné bývanie:

  • Obsahuje asistenčné služby, ktoré vám pomôžu aj v prípade, že nedôjde k poistnej udalosti.
  • Uhradí aj škody na mrazenom jedle a náhodne rozbité sklo.
  • Zahŕňa poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie pre prípad straty a krádeže dokladov, platobnej karty alebo kľúčov.
  • Získate k nemu SMS poveternostné výstrahy na 30 dní zadarmo.
  • Možno ho uzavrieť jednoducho a pohodlne cez telefón alebo internet.

SMS poveternostné výstrahy vás budú varovať zakaždým, keď bude pre váš okres vyhlásená meteorologická výstraha druhého alebo tretieho stupňa. Budete informovaní napríklad aj v prípade silnej búrky či krupobitia a môžete sa tak lepšie rozhodnúť či svoj domov v tom čase necháte napospas osudu, alebo pre každý prípad zostanete doma. Po uplynutí doby 30 dní vám automaticky príde deaktivačná SMS. Ak budete chcieť službu využívať naďalej, môžete kedykoľvek požiadať o jej aktiváciu.