havária auta

Nehoda spôsobená vozidlom bez zákonnej poistky môže vyjsť vodiča na státisíce eur

Nepoistený vodič riskuje v prípade, kedy svojím vozidlom spôsobí nehodu, nechcenú „hypotéku,“ ktorá ho môže doslova zruinovať. Do finančných ťažkostí tak môže dostať i svojich blízkych. Na základe štatistík Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP) môže byť na Slovensku až 190-tisíc vozidiel bez zákonnej poistky.

Zatiaľ čo priemerná škoda na vozidlách po nehodách sa v celej Európe pohybuje rádovo v tisíckach eur, stále vyššie sú škody na zdraví. Len u českých susedov predstavovala takáto škoda v minulom roku 18 000 eur. Na Slovensku našťastie medziročne poklesli priemerné škody na zdraví z necelých 5 500 eur na 4 700 eur. Vo väčšine krajín Európy pritom výška škôd na zdraví postupne rastie. Vyplýva to z porovnania prvej slovenskej online poisťovne Genertel, ktorá je členom skupiny Generali. V zahraničí nie sú výnimkou škody na zdraví, ktoré dosahujú státisíce eur. Súvisí to najmä so zdokonaľovaním lekárskej starostlivosti a meniacou sa legislatívou, kvôli čomu sú nároky na odškodnenie po nehode vyššie a je ich stále viac.

Predísť neželaným komplikáciám pomôže povinné zmluvné poistenie (PZP), ktoré zodpovedného slovenského vodiča vyjde rádovo na desiatky eur ročne. To kryje škody spôsobené poisteným vodičom až do výšky 5 mil. eur pri škodách na zdraví a usmrtení a do 1 mil. eur pri vecných škodách a ušlom zisku. Bez poisteného auta musí nezodpovedný vodič hradiť všetky škody sám. Hoci škody spôsobené nepoisteným vozidlom najprv uhradí SKP, tá ich od nezodpovedného vodiča následne vymáha.

Podľa Petara Dobrica, člena predstavenstva poisťovne Genertel, je veľmi pravdepodobné, že vodiči, ktorí opakovane zavinia dopravnú nehodu, budú aj na Slovensku v budúcnosti platiť omnoho vyššiu cenu PZP, ako je dnes zvykom. Systém aplikujúci nižšie ceny pre vodičov jazdiacich bez nehôd a vyššie ceny pre tých, ktorí spôsobujú nehody, je striktne uplatňovaný vo viacerých krajinách. Na Slovensku k nemu dôsledne pristupujú len niektoré poisťovne.

 Porovnanie priemernej škody na vozidle na Slovensku a vo vybraných krajinách Európy:

Krajina Priemerná výška škody na vozidle*
Maďarsko 950 €
Slovensko 1 177 €
Česká republika 1 228 €
Rakúsko 2 223 €
Nemecko 3 564 €
Taliansko 4 337 €
Švajčiarsko 4 453 €

*Údaje sú spriemerované za rok 2011. Zdroj: Skupina Generali; internet