Od nového roku platí generálny pardon pre uloženie pokuty prevádzkovateľovi vozidla za to, ak nepodrobil v stanovej lehote vozidlo technickej alebo emisnej kontrole. Zaviedla ho novela zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. Ak si splníte povinnosť kontroly do 29.2.2016 (alebo ak v tejto lehote požiadate o dočasné vyradenie vozidla z evidencie) nebude vám uložená pokuta. To sa netýka konaní, ktoré boli právoplatne rozhodnuté – v tomto prípade musíte pokutu uhradiť.

Nie je pokuta ako pokuta

Ani generálny pardon vás však pred pokutou nemusí ochrániť. Hrozia vám totiž hneď dve rôzne pokuty od dvoch rôznych správnych orgánov:

  1. Vodič vozidla dostane pokutu od policajného zboru, ak riadi vozidlo, ktoré nemá platné príslušné kontroly, a teda nie je spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke. Pokuta môže byť do výšky 100€.
  2. Prevádzkovateľ vozidla dostane pokutu od okresného úradu odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Tu sa môže pokuta vyšplhať vyššie, keďže 165€ je pokuta za chýbajúcu technickú kontrolu a ďalších 165€ za emisnú kontrolu.

Generálny pardon sa týka len pokuty udelenej okresným úradom prevádzkovateľovi vozidla. To znamená, že pokiaľ vás zastavia policajti a vozidlo, ktoré riadite, nemá platnú technickú a emisnú kontrolu, dopustili ste sa priestupku a môžete tak dostať pokutu do výšky až 100€.

Koho sa to týka?

Povinnosť pravidelnej technickej a emisnej kontroly sa týka prevádzkovateľa vozidla. Ten musí podrobiť vozidlo tejto kontrole v stanovených lehotách a na vlastné náklady. Pozor, povinnosť platí pre všetky vozidlá, ktoré sú prihlásené do evidencie vozidiel na dopravnom inšpektoráte a majú vydanú tabuľku s EČV (podobne ako je tomu u povinného zmluvného poistenia). Ak teda máte vozidlo a napríklad ho dlhodobo nepoužívate alebo je nepojazdné vplyvom poruchy alebo po dopravnej nehode, stále preň musíte mat platnú technickú a emisnú kontrolu. Aby ste sa vyhli pokute v prípade takéhoto vozidla, môžete požiadať na príslušnom dopravnom inšpektoráte o dočasné vyradenie vozidla z evidencie.

Pre zábudlivých

Ak si termíny nedržíte v hlave a zabudnete si nastaviť aj pripomienku do telefónu či označiť deň v kalendári, môžete využiť možnosť pripomenutia termínu kontroly cez e-mail alebo SMS. Túto službu ponúka stále viac staníc technických kontrol.

Dobrá rada na záver

Naozaj vám radíme dať si pozor na to, aby ste ani po generálnom pardone neprešvihli termíny príslušnej kontroly vozidla, pretože Ministerstvo dopravy plánuje spustiť automatické ukladanie pokút. Informačný systém sám vyhľadá evidované vozidlo, ktoré nebolo podrobené kontrole. Následne automaticky vygeneruje rozkaz o uložení pokuty, ktorý bude doručený prevádzkovateľovi vozidla. Ak ten do 15 dní uhradí 2/3 uloženej pokuty, bude sa považovať za uhradenú v plnej výške.

Zdroj: www.telecom.gov.sk