Nová online poisťovňa Genertel poskytuje ročné ceny Povinného zmluvného poistenia (PZP) na priemernej hranici 85 eur ročne v rámci všetkých slovenských regiónov. Genertel je úplne nová poisťovňa na slovenskom trhu, ktorá ponúka ľahko dostupné poistenie PZP cez internet alebo telefón. Genertel dôsledne uplatňuje princíp BONUS/MALUS výrazne zvýhodňujúci vodičov, ktorí dlhodobo nemajú dopravné nehody a jazdia na bežných autách.

 

„Sme poisťovňou pre zodpovedných vodičov, ktorí nespôsobujú dopravné nehody a nejazdia na drahých autách. Týmto ľuďom dokážeme poskytnúť naozaj výhodné ceny, ktoré začínajú už od 56,-€ ročne. Náš priemer za celé Slovensko je 85,-€, čo je vysoko konkurenčná cena, “povedal marketingový manažér Genertel Slovensko, Samuel Martiš a dodal, že vianočnú zľavu až do 15% z poistného sa Genertel pre pretrvávajúci záujem rozhodol predĺžiť až do konca roka. Cena a výška zľavy závisí od frekvencie platby, histórie škodovosti, údajov o vozidlea poistníkovi.

Tabuľka priemerných cien za jednotlivé kraje v Generteli

 

Kraj Priemerné poistné *

Banskobystrický kraj   

89,59,- €

Bratislavský kraj

112,51,- €

Košický kraj

83,18,- €

Nitriansky kraj

80,66,- €

Prešovský kraj

78,00,- €

Trnavský kraj

74,04,- €

Trenčiansky kraj

83,00,- €

Žilinský kraj

79,89,- €

* priemerné poistné pri uzavretých poistkách za obdobie od vstupu poisťovne Genertel na
slovenský trh s poistením PZP od 21.9. do 8.12. Cena a výška zľavy závisí od frekvencie platby,histórie škodovosti, údajov o vozidle a poistníkovi.