Hoci začiatok tohtoročnej zimy dával motoristom nádej, že bude na cestách menej výtlkov, ako po iné roky, po sibírskych mrazoch z minulých týždňov sa tieto nádeje takmer úplne rozplynuli. Už teraz vo februári nie je ničím výnimočným, že sú na hlavných ťahoch v mestách aj 20 centimetrov hlboké diery. Aktuálne oteplenie majú opäť vystriedať mrazy, čo je priam ideálny scenár pre vznik ďalších výtlkov a zväčšenie tých aktuálnych.

Po celom Slovensku tak možno napočítať tisíce nebezpečných jám v asfalte, ktorým sa často aj napriek opatrnej jazde nemožno vyhnúť. A kto sa im aj vyhne, obvykle za cenu prechodu do druhého pruhu či dokonca protismeru, čo môže byť veľmi nebezpečné. Mnoho výtlkov je navyše skrytých v mlákach a vodiči sa o ich prítomnosti dozvedia až keď cez ne prejdú kolesom.

Prejazd výtlkom môže v závislosti od jeho hĺbky a rýchlosti auta spôsobiť nemalé škody. Asi najmenšou škodou je narušenie geometrie podvozku, ktorú si mnohí po skúsenostiach dávajú nastaviť po zime automaticky. Väčšou škodou je prerazenie pneumatiky a následný defekt či dokonca poškodenie ráfiku kolesa. Sporadicky môže takýto prejazd spôsobiť aj poškodenie celej nápravy auta, ktorej oprava môže následne stáť aj niekoľko tisíc Eur. Asi najhorším následkom výtlkov je nehoda s iným autom alebo objektom vedľa cesty.

„V zásade platí, že správca ciest zodpovedá za škody a výtlky na cestách,“ povedal Petar Dobrič, člen predstavenstva pre priamy a medzinárodný obchod poisťovne Genertel. „Spravidla však správcovia odmietajú úhradu škôd a vo väčšine prípadov to odôvodňujú aj tým, že chýba jasný dôkaz. Treba mať na zreteli aj to, že správca cesty je oslobodený od zodpovednosti v prípade, že sú výtlky označené dopravnou značkou a aj vtedy, keď vodič nedodrží maximálnu povolenú rýchlosť na danom úseku,“ dodal.

Dôkazom môže byť v takýchto prípadoch dostatočné množstvo fotografií, ktoré môžu nehodu jasne identifikovať. V súčasnosti sú už aj fotoaparáty v mobilných telefónoch dostatočne kvalitné na to, aby robili postačujúce snímky. Nápomocní sú aj jeden či dvaja svedkovia nehody, a ak sme presvedčení o poškodení pneumatiky a ráfiku chybou vozovky, je dobré to zahrnúť do policajnej správy. Takto nazbierané dôkazy je možné predložiť na príslušnej správe ciest a požiadať o náhradu škody.

Omnoho lepšie a jednoduchšie pre všetkých by však bolo, keby boli výtlky opravené hneď ako je to možné. Ich množstvo je však v mestách, kde je doprava najhustejšia, enormné. „Svedčia o tom aj telefonáty a fotografie od našich zákazníkov. Oslovujeme preto vybrané mestá s otázkou, ako vieme v tejto veci pomôcť,“ povedal Dobrič.

Viac informácií o produktoch poisťovne Genertel a možnosť objednať si poistenie získajú záujemcovia na stránke www.genertel.sk alebo na telefonickej linke 0850 555 555.