Nová online poisťovňa Genertel, ktorá vstúpila na slovenský trh len v októbri 2010 s produktom povinného zmluvného poistenia (PZP), má k 31.12.2010 uzavretých už viac ako 5000 poistných zmlúv. Genertel poisťovňa ponúka ľahko dostupné poistenie PZP bez sprostredkovateľov a výlučne cez internet alebo telefón. Spoločnosť dôsledne uplatňuje princíp BONUS/MALUS výrazne zvýhodňujúci vodičov, ktorí dlhodobo nemajú dopravné nehody a jazdia na bežných autách.

„Veľmi nás teší počet klientov, ktorí nám prejavili dôveru. Potvrdili sa tak prieskumy, že Slováci sa neboja uprednostniť nové formy predaja pred tradičnými. Najväčší záujem o uzavretie PZP sme zaznamenali v práve decembri. Podľa marketingovej stratégie ide o naplnenie cieľov a projekt je veľmi úspešný. Sme totiž poisťovňou pre zodpovedných vodičov, ktorí nespôsobujú dopravné nehody a nejazdia na drahých autách. Týmto ľuďom dokážeme poskytnúť naozaj výhodné ceny, ktoré začínajú už od 56 € ročne. Náš priemer za celé Slovensko je 85 €, čo je vysoko konkurenčná cena,“ povedal Petar Dobric, člen Správnej rady pre priamu a medzinárodnú spoluprácu poisťovne Genertel a dodal, že stále trvá aj 65% zľava z poistného pre vodičov, ktorí 5 a viac rokov nezavinili dopravnú nehodou a pochádzajú z menších miest alebo obcí.
„Najväčšou výhodou Genertelu je jednoduchosť a dostupnosť. Žiadne pobočky a dlhé čakanie v radoch. Genertel je všade tam, kde aj internet alebo telefón. Zákazník nepotrebuje žiadne dokumenty a jednoduchý formulár vyplní za 3 minúty – telefonicky na 0850 555 555 alebo cez internet na genertel.sk. Okamžite po odkliku alebo dohode s operátorom je PZP plne funkčné. Zmluva príde obratom domov na podpis, pričom zaplatiť je možné až o 30 dní.