Zmeny v povinnom zmluvnom poistení (PZP), ktoré predstavilo Ministerstvo financií SR, prinesú viacero výhod pre motoristov. Tie budú premnohých z nich znamenať hlavne nižšiu cenu poistenia. Poisťovňa Genertel schvaľuje tieto zmeny v zákone o PZP, ktoré prinesú transparentnejšie prostredie a výhody pre zákazníkov.

Aj tento rok sa stalo mnohým motoristom, že nestihli vypovedať starú zmluvu o PZP v termíne, čo pre nich znamená platiť vyššie poistenie, ako by mohli na trhu získať. Stačí pritom jeden deň či iný výklad zákona tou – ktorou poisťovňou a motorista musí zaplatiť poisťovni, z ktorej chcel odísť spravidla vyššiu cenu, ako by mal, keby poisťovňu zmenil.

„Zmeny v zákone o PZP považujeme za správne rozhodnutie. Prinesú totiž väčšiu transparentnosť trhu a výhody zákazníkom, ktorí si chcú vybrať najvýhodnejšieho poisťovateľa a mať všetky potrebné informácie na rozhodovanie v dostatočnom predstihu. Rovnako, ako je to v západných krajinách. V mnohých z nich môže zákazník vypovedať zmluvu do posledného dňa poistenia vozidla,“ povedal Petar Dobrič, člen predstavenstva pre priamy a medzinárodný obchod poisťovne Genertel.

V porovnaní s inými krajinami v Európe nedáva slovenská legislatíva motoristom toľko výhoda voľnosti, ako by mohla. Predstavené zmeny by teda mohli nasledovať ďalšie, ako napríklad možnosť vypovedať zmluvu o PZP aj počas posledných 42 dní poistenia, teda do posledného dňa, či zákaz automatického predlžovania zmluvy na ďalší rok, čo bude znamenať pre zákazníkov úplnú voľnosť. Zákazníci majú mať slobodu výberu najvýhodnejšej poisťovne každý rok podobne, ako je to pri iných každodenných tovaroch a službách.

Tieto zmeny by priniesli ďalšie zvýšenie transparentnosti poistenia vozidiel, vyšší tlak na ceny a zároveň tlak na dôsledné aplikovanie systému zliav a prirážok (bonus/malus systém). Zmena zákona je však len prvý krok, ktorý by mal byť nasledovaný vzdelávaním ľudí. Mnohí motoristi totiž nevedia, že už aj dnes nemusia čakať na posledný deň poistenia, ale výpoveď zmluvy môžu poslať poisťovni kedykoľvek, v extrémnom prípade aj hneď v prvý deň platnosti zmluvy o PZP. Poisťovňa musí výpoveď prijať, uložiť ju a na konci dohodnutej doby poistenia ukončiť na jej základe zmluvu. Dobré vzdelávanie a fair-play pomôže predchádzať mnohým sťažnostiam a nedorozumeniam.