Slovenké pobočky poisťovní Genertel (Maďarsko) a Europäische Reiseversicherung(Európska cestovná poisťovňa – ECP, Viedeň) sa stali 1. januára 2015 odštepnými závodmi spoločnosti Generali Poisťovňa, a. s. (Bratislava)..

„Zastrešením troch značiek pod krídla Generali sme získali výhodu širšieho prístupu na trh. Tiež máme teraz možnosť viac prispôsobiť a odlíšiť naše produkty, čím budeme bližšie ku klientovi. Úzka koordinácia troch značiek nám umožní byť vnútorne efektívnejší a naplno využívať výhody každej zo značiek, vrátane skúseností z iných trhov,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne Generali Roman Juráš.

Spojením s ECP sa Generali stáva lídrom na trhu cestovného poistenia. Zároveň významne posilňuje svoje aktivity v priamej a internetovej distribúcii poistných produktov, kde nadviaže na skúsenosti poisťovne Genertel.

Transformácie odsúhlasila Národná banka Slovenska a následne boli schválené orgánom dohľadu nad finančným trhom v Maďarsku, resp. v Rakúsku. Generali, Genertel a ECP v súčasnosti sídlia na rovnakej adrese (Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava). Genertel a ECP pokračujú v činnosti naďalej pod vlastnými značkami. Všetky poistné zmluvy zostávajú v platnosti za podmienok dojednaných v čase ich uzavretia, vrátane práv a povinností vyplývajúcich z poistných zmlúv. Kontaktné telefónne čísla, e-mailové adresy a asistenčné služby sa nemenia. Poisťovňa Generali prostredníctvom svojej organizačnej zložky ECP naďalej zostáva členom European Travel Insurance Group a pokračuje v spolupráci s ostatnými Európskymi cestovnými poisťovňami.

GENERALI GROUP

Generali Poisťovňa, a. s. je jednou z najväčších poisťovní na Slovensku. Je súčasťou Generali Group – jedného z najväčších poisťovateľov v Európe, ktorý je zároveň najväčšou spoločnosťou v oblasti životného poistenia s dosiahnutými príjmami z poistného v roku 2013 vo výške 66 mld. EUR. So 77 000 zamestnancami na celom svete a 65 miliónmi klientov vo viac ako 60 krajinách patrí Generali Group vedúca pozícia v západnej Európe a čoraz dôležitejšiu úlohu zohráva v regióne strednej a východnej Európy a v Ázii. V desiatich krajinách strednej a východnej Európe pôsobí prostredníctvom holdingovej spoločnosti Generali CEE Holding, ktorá je jedným z poisťovníckych lídrov v tomto regióne.