Prvá slovenská online poisťovňa Genertel, ktorá na Slovensku pôsobí len od vlaňajšej jesene, pokorila hranicu 10 000 poistených vozidiel. Tento úspech dosiahla vďaka svojmu modelu priameho predaja a bezkonkurenčne najnižším cenám, ktoré oslovujú vodičov z celého Slovenska. Genertel ako jediná poisťovňa navyše striktne uplatňuje princíp BONUS/MALUS výrazne zvýhodňujúci majiteľov bežných vozidiel bez dopravných nehôd.

Významným medzníkom pre ďalší nárast klientov bolo nasadenie revolučného miniHavarijného poistenia, ktoré nemá vo svojej ponuke žiadna slovenská poisťovňa. Za cenu už od 29 eur a s nulovou spoluúčasťou kryje škody až do výšky 1000 eur. Aj toto poistenie pomohlo Genertelu v priebehu necelých ôsmich mesiacov dosiahnuť hranicu viac ako desať tisíc klientov – vodičov. Tí na ponúkaných službách oceňujú najviac výborný pomer ceny a kvality. „Sme poisťovňou pre zodpovedných vodičov, ktorí nespôsobujú dopravné nehody a jazdia v bežných typoch áut. Klienti Genertelu platia spravodlivo podľa zodpovednosti pri jazdení. Čím zodpovednejší vodič, tým nižšie poistné,“ hovorí Petar Dobric, člen predstavenstva pre medzinárodný obchod. Práve dôsledné dodržiavanie princípu BONUS/MALUS, teda spravodlivé zvýšenie alebo zníženie poistného v prípade nehody, je ďalšou pridanou hodnotou, ktorá Genertel odlišuje od konkurencie. „Trúfam si tvrdiť, že do piatich rokov budú Genertel v tomto smere nasledovať aj ostatné poisťovne na Slovensku,“ dodáva Dobric. Zákazníci Genertelu vítajú predovšetkým možnosť uzatvoriť si poistenie úplne sami, bez zbytočného papierovania, návštevy pobočky a čakania v radoch. A to všetko už za 180 sekúnd a s garanciou okamžitého poistného krytia na www.genertel.sk alebo telefonicky na 0850 555 555. Priamy kontakt s poisťovňou vyhovuje všetkým slovenským vodičom z veľkých miest ale aj menších regiónov. Potvrdzuje to fakt, že Slováci sa neboja uprednostniť nové moderné formy
predaja pred tými tradičnými. Poisťovňa prichádza teraz s výhodnou ponukou aj pre zodpovedných vodičov z veľkých miest ako je Bratislava. „Našu prvú a jedinú kamennú pobočku sme otvorili vlani v októbri v Bratislave, a preto by sme práve bratislavským vodičom chceli dať pri príležitosti dosiahnutia hranice desiatich
tisícok poistených áut darček. Pri uzatvorení PZP do 31. mája môžu získať 15-percentnú zľavu,“ dodáva Petar Dobric.Štandardná cena PZP v Generteli začína už na čiastke 59 eur za rok. Po vyplnení jednoduchého
formulára na www.genertel.sk alebo telefonicky na 0850 555 555 je auto okamžite chránené. Zmluva ako aj zelená a biela karta sú zaslané klientom obratom e-mailom a následne tiež poštou. Zákazník má od začiatku poistenia až 30 dní na zaplatenie. Uzavrieť ju môžete aj v niekoľkomesačnom predstihu, stačí keď si pri uzatváraní poistnej zmluvy zákazník vyberie od kedy chce, aby mu poistenie platilo.

Samuel Martiš
PR and Marketing Manager
Samuel.martis@genertel.sk
www.genertel.sk
MediaDom, s.r.o.
Ivan Kahanec
+421 949 233 493
kahanec@mediadom.sk