S nehodou musí pri dnešnej preplnenosti ciest rátať už naozaj aj ten najlepší vodič. Stále viac škôd vzniká preto, že niekto iný urobí niečo nepredvídateľné a náhle. Na Slovensku je stále niekoľko desiatok tisíc vozidiel, ktorých majitelia si myslia, že PZP sa neoplatí.. Ešte menší počet klientov tuší, že sa zodpovednou jazdou môžu dostať k lepšej cene.

Na poistných trhoch vo vyspelých krajinách už dlhšie funguje systém tvorby ceny povinného zmluvného poistenia (ďalej len PZP), ktorý striktne vychádza z histórie škodovosti. Napríklad vo Francúzsku sa už dlhší čas snažia kompetentní motivovať vodičov k zodpovednej a bezpečnej jazde tým najdôležitejším faktorom – cenou. V Taliansku funguje aj systém sledovania spôsobu jazdy konkrétneho vodiča pre spravodlivejšie stanovenie ceny PZP.

Dôsledné dodržiavanie systému bonusov a malusov na Slovensku ako prvá začala uplatňovať poisťovňa Genertel. „Chceme zabezpečiť, aby zodpovední vodiči prispievali do fondu pre výplatu poistných plnení menej ako tí, ktorí spôsobujú nehody,“ vysvetľuje stručne riaditeľ Genertel poisťovne na Slovensku Miroslav Chovan.

V súčasnosti naše poisťovne isté zľavy bezškodovým klientom priznávajú, no búrajúcich cenovo stavajú prakticky na úroveň tých zodpovednejších. Táto situácia vznikla ako dôsledok konkurenčného boja. Slovensko je jedným z posledných členských štátov EÚ, v ktorých sa systém bonusov a malusov neuplatňuje v plnej miere. „Podporujeme slobodu rozhodnutia poisťovne o tom, aký bonus alebo malus klientovi pridelí. Zároveň ale uvítali by sme systém, ktorý by umožnil poisťovni urobiť toto rozhodnutie na základe automatizovane dostupných informácií o predchádzajúcom priebehu poistenia, akým je nie len škodový priebeh poistenia, ale aj platobná disciplína“, dodáva Chovan. Výsledkom takto nastavených kritérií potom môžu byť nielen lepšie ceny, ale aj služby pre zodpovednejších vodičov. „Sme prvá online poisťovňa na Slovensku. Kvalita nášho riešenia poistných udalostí je pod drobnohľadom skupiny Generali, ktorej sme členom. Zaviedli sme ako prvý plnú elektronickú komunikáciu s klientom. Online kontrolu poistnej udalosti, zmluvných dokumentov, expresné vybavovanie elektronických žiadostí a ďalšie.“ zakončil Miroslav Chovan.