Viac ako 40% dopravných nehôd vzniká následkom stretu dvoch vozidiel

B r a t i s l a v a, 14. decembra 2012 – je zvykom poisťovať nové vozidlá havarijným poistením, a to najmä z dôvodu krádeže vozidla. Podľa štatistík vedie rebríček nehôd práve kolízia dvoch vozidiel. Čím je vozidlo staršie, tým viac toto platí.

Na základe prieskumu Genertel poisťovne je v zahraničí každé šieste havarijné poistenie kombinované s miniHavarijným poistením. MiniHavarijné poistenie je obľúbené tak v poistení starších vozidiel, ako aj v poistení vozov priamo z auto salónov.

Je hneď niekoľko dôvodov popularity miniHavarijného poistenia:

–       miniHavarijné poistenie je cenovo dostupné aj pre majiteľov starších vozidiel

–       je možné ho využiť na krytie drobných škôd bez spoluúčasti

–       kryje spoluúčasť z plného havarijného poistenia

“Slovensko je známe veľkým počtom starých vozidiel, pri ktorých sa majitelia neobávajú krádeže, ale aj menšia nehoda môže znamenať podstatný zásah do rodinného rozpočtu.”, hovorí Miroslav Chovan, riaditeľ poisťovne. Napriek širokej ponuke havarijného poistenia, vozidlá staršie ako 8 rokov už nemá veľký význam poisťovať plným havarijným poistením. Každopádne miniHavarijné poistenie je plne nezávislé na veku a má opodstatnenie aj popri plnom havarijnom poistení.

Niekto by mohol namietať, že takéto poistenie je veľmi limitované. Pri bližšom pohľade na štatistiky Genertelu sa ukazujú skutočnosti v inom stvetle:

–       41% nehôd je zapríčinených kolíziou dvoch vozidiel

–       Viac ako 50% týchto škôd je plne krytých z miniHavarijného poistenia

 

Výška škody v EUR Menej ako 370 € 370€ – 740€ 740€ – 1000€ Nad 1000€
Podiel na škodách 31,9% 15,6% 10,5% 42,0%

Zdroj: Genertel.sk

Je pochopiteľné, že miniHavarijné poistenie kryje menej ako plné havarijné poistenie, mnohokrát je to jediná možnosť ako ponúknuť klientom cenovo dostupné a užitočné poistenie. To je tiež dôvod prečo si napríklad v Maďarsku viac ako 36% vodičov volí miniHavarijné poistenie k svojmu PZP.

 

O SPOLOČNOSTI Genertel.sk

Genertel od svojho vstupu na trh v závere roka 2010 prináša nový model poistenia, ktorý kombinuje inovatívne technológie a dlhoročné skúsenosti materskej skupiny Generali Group. Spoločnosť Genertel poisťovňa a.s. pôsobí na slovenskom trhu nezávisle od spoločnosti Generali Slovensko. Obe spoločnosti sú členmi skupiny Generali PPF Holding, spoločného podniku skupiny PPF Group a skupiny Generali Group v krajinách strednej a východnej Európy. Skupina Generali Group je v kontinentálnej Európe lídrom na trhu priameho poistenia s viac ako 20 ročnými skúsenosťami a úspešnými spoločnosťami patriacimi do skupiny: CosmosDirect v Nemecku, Genertel v Taliansku a Maďarsku a Generali France.

Viac informácií nájdete na stránke www.genertel.sk

Viac informácií nájdete na stránke