Aj keď sa väčšina motoristov i zákonodarcov zhoduje na tom, že alkohol za volantom je veľmi nebezpečný, oveľa horší vplyv na šoférske schopnosti môže mať únava a nedostatok spánku. Opitého vodiča spoznáte aj na prvý pohľad a zmerať hladinu alkoholu v krvi sa dá jednoduchým fúknutím do testera. Navyše motorista pozná presnú hranicu, kedy môže viesť vozidlo a kedy nie – stačí nevypiť si pred jazdou niekoľko hodín. Nepriateľ je oveľa zákernejší, keď je neviditeľný. Únavu si vodič často krát nepripúšťa, nie je ju možné zmerať a teda je problematické ju pokutovať.

Motoristom nie je navyše ani jasná hranica, kedy už je unavený alebo ospalý tak, že by si za volant nemal sadnúť vôbec, a kedy je ešte cesta domov bezpečná. Vplyv nedostatku spánku a oddychu na telo človeka si vyskúšali aj Boriči mýtov na televíznom kanále Discovery, ktorí doviedli porovnanie vplyvu alkoholu a únavy na jazdu do extrému. Výsledkom bolo zistenie, že aj opitý vodič s niečo menej ako 0,8 promile (povolená hranica v Kalifornii) spraví počas jazdy menej nebezpečných chýb, ako ten unavený!

„Odporúčame vodičom, aby únavu v žiadnom prípade nepodceňovali. Spomalia sa totiž ich reakcie na prípadné nebezpečenstvo alebo komplikovanú situáciu v doprave. Následky môžu byť často tragické,“ povedal Petar Dobrič, člen predstavenstva pre priamy a medzinárodný obchod poisťovne Genertel. Dodáva, že vodičom môže pomôcť alarm proti zaspatiu na ucho.

Únavu môžu motoristi skúsiť rozpoznať podľa niekoľkých neklamných znakov: ťažkosti udržať oči otvorené, zívanie, časté klipkanie očami, problémy s koncentráciou na jazdu, podvedomé zmeny polohy tela či nárast reakčného času. U unavených motoristov sa často objavuje aj zvýšený počet zmien rýchlosti jazdy bez zjavného dôvodu.

„Sme za to, aby polícia testovala aj reaktívne schopnosti vodičov, ktorí sú unavení, nakoľko riziko je rovnaké, ako u vodičov pod vplyvom alkoholu a teda aj ich schopnosť ohroziť ostatných je porovnateľná. Na to je však potrebná zmena pohľadu na túto problematiku a tiež súvisiaca zmena legislatívy, preto sa snažíme edukatívne pôsobiť na vodičov, aby neohrozili seba ani ostatných účastníkov premávky,“ dodal Dobrič.

Ako spoznáte, že ste za volantom unavení:

 • Preberiete sa z mikrospánku
 • Sťažka udržíte otvorené oči
 • Zíva sa vám
 • Často klipkáte očami
 • Máte ťažkosti s koncentráciou na jazdu
 • Meníte polohu pri sedení
 • Pomalšie reagujete na dianie v premávke
 • Častejšie bez zjavnej príčiny meníte rýchlosť
 • Cítite sa ako v sne
 • Nesprávne vyhodnocujete situácie v premávke
 • Zamrznete

Čo pomáha proti únave za volantom:

 • Ak je to možné, výmena vodiča
 • Zastavenie a rozcvička
 • Dlhšia prestávka v jazde, krátky spánok
 • Vyvetranie, otvorenie okna za jazdy
 • Pitie kávy/energetický nápoj, pitie vody
 • Diskusia s pasažiermi
 • Prestávka na ľahké jedlo
 • Alarm proti zaspatiu na ucho

Môže, ale nemusí pomôcť:

 • Zapnutie hudby alebo zvýšenie jej hlasitosti
 • Samomluva, hlasné spievanie
 • Pitie sladkých nápojov, jedenie sladkostí
 • Jazda mimo diaľnice (cesty 1. a nižšej triedy)

Prečo motoristi pokračujú v jazde unavení:

 • Ide o krátku jazdu
 • Majú dôležité stretnutie
 • Už majú blízko do cieľa
 • Chcú byť v cieli do vopred určenej hodiny
 • Chcú byť čím skôr doma z práce
 • Myslia si, že keď sadnú za volant, únava pominie
 • Idú po dobre známej ceste
 • Pracujú ako profesionálni vodiči

Detailné informácie o poistení Zodpovednosť pre domácnosť získate na www.genertel.sk alebo na telefonickej linke 0850 555 555.