Aj keby sa mohlo zdať, že majitelia nepoistených vozidiel jazdia opatrnejšie a nespôsobujú nehody, nie je to tak. Každoročne sa na Slovensku stane vyše 4000 nehôd, ktorých vinníkmi sú motoristi bez povinného zmluvného poistenia. Celkovo idú ročne na škody, ktoré spôsobia, zhruba 4 milióny eur, hovorí Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP). Aktuálne je bez poistenia vyše 171 tisíc vozidiel z celkového počtu 2,44 milióna.

Hoci sa môže zdať priemerná škoda pri nehode spôsobenej nepoisteným vozidlom na úrovni tisíc eur malá, pri dnešných cenách áut a náhradných dielov môže byť v konkrétnom prípade škoda aj niekoľkonásobne vyššia. „Aj skúsenému a opatrnému motoristovi sa môže počas rokov jazdenia stať, že nestihne zabrzdiť alebo že prehliadne iné vozidlo a vojde mu do cesty,“ povedal Petar Dobrič, člen predstavenstva pre priamy a medzinárodný obchod poisťovne Genertel.

Zodpovední motoristi, ktorí sú poistení a stanú sa obeťou nepoisteného vodiča, by nemali okrem bežných úkonov pri nehode zabúdať na zavolanie polície. A to najmä v prípade, že nevedia odhadnúť výšku škody alebo je niektorý z účastníkov zranený. Odborníci Genertelu upozorňujú na to, že sa neoplatí podceniť ani na prvý pohľad zanedbateľné zranenie. Polícia je navyše zárukou, že bude riadne určený vinník, keďže vodiči bez poistenia môžu mať tendenciu hádzať vinu na skutočného poškodeného, resp. môžu tvrdiť, že vinu nespôsobili a z miesta činu ujsť.

Samozrejmosťou je vyplnenie správy o nehode, ktorú musia obe strany podpísať a kde je jasne označený vinník. Táto správa je následne dôkazom pri ďalšom konaní.

V prípade nepoisteného vinníka sa musí poškodený vodič obrátiť čo najskôr po nehode na SKP, ktorá figuruje voči nemu v takomto prípade ako poisťovňa vinníka. Kancelária poisťovateľov následne vyplatí poškodenému škodu, ktorú neskôr vymáha od vinníka.

„Najčastejším dôvodom, prečo motoristi nemajú poistku, sú peniaze. Kvôli súčasnej ekonomickej kríze môže byť pre nich problémom zaplatiť poistku jednorázovo. Riešením pre nich môže byť štvrťročná platba. Ďalším dôvodom je zábudlivosť a medzi nepoistenými autami sa určite nájdu aj také, ktoré už neexistujú, len ich nie je možné vyradiť z evidencie,“ dodáva Dobrič. Vodiči, ktorí nedokážu za rok nasporiť na poistné začínajúce od 54 eur, spravidla ani nemajú na uhradenie škôd. V takom prípade môže byť pre nich aj pomerne malá škoda veľkým problémom. A ak si nesprávne požičajú hoc len priemerných tisíc eur, môžu poľahky prísť o strechu nad hlavou. Pri štvrťročnej platbe im však stačí každé tri mesiace našetriť už aj 15 eur.
Čo robiť v prípade nehody ?

  • Oblečte si reflexnú vestu a umiestnite pred vozidlá výstražný trojuholník.
  • Ohláste nehodu vrátane prípadných zranení na čísle 112 polícii a záchranke.
  • Poskytnite prvú pomoc zraneným a zabráňte ďalším škodám na zdraví a majetku.
  • Neopúšťajte miesto nehody a neničte dôkazy.
  • V prípade, že je škoda jasne pod 3990 eur a ide teda o škodovú udalosť, ku ktorej nie je potrebné volať políciu, riadne vyplňte Správu o nehode.
  • Kontaktujte svoju poisťovňu.
  • Na požiadanie preukážte svoju totožnosť druhému účastníkovi nehody
  • Nekonzumujte alkohol alebo inú návykovú látku