Počet motorových vozidiel s výročím povinného zmluvného poistenia (PZP) 1. januára sa tento rok výrazne znížil. Podľa odhadu online poisťovne Genertel je ich zhruba o 30 percent menej, ako pred rokom. Najväčší vplyv na to má vyraďovanie starších vozidiel, ktoré boli historicky poisťované na kalendárny rok, a prepisy vozidiel pri predaji novým majiteľom.

Každoročne najsilnejšie obdobie roka, keď poisťovne oslovovali túto najväčšiu skupinu majiteľov vozidiel, sa pomaly rozpúšťa. Jediná slovenská online poisťovňa PZP očakáva, že v horizonte niekoľkých rokov bude rozloženie vozidiel v priebehu roka približne rovnomerné. V druhom polroku 2011 pritom podľa prieskumu Genertelu uvažovalo o zmene poisťovne zhruba 200 tisíc motoristov a ďalších približne 320 tisíc nebolo v polovici roka rozhodnutých.

„Na trhu sme zaregistrovali šikovné ťahy v prístupe niektorých poisťovní k mladším vodičom a k motoristom z Bratislavy, keď týmto rizikovejším skupinám zvýšili poistné. My sme mali túto stratégiu od nášho vstupu na slovenský trh. V kombinácii s vianočnou akciovou ponukou očakávame, že prekročíme náš plán počtu nových zákazníkov už v polovici decembra,“ povedal Petar Dobrič, člen predstavenstva pre priamy a medzinárodný obchod poisťovne Genertel.

Tieto zmeny vyplývajú najmä z toho, že na Slovensku nie je segment PZP ziskový, čo vytvára tlak na ceny pre zákazníkov. Možno očakávať, že skôr, ako k plošnému zvyšovaniu cien PZP pre všetkých, teda aj pre tých zákazníkov, ktorí jazdia bezpečne a nespôsobujú nehody, dôjde k dôslednej aplikácii systému zliav a prirážok (bonus/malus systém). Vďaka jeho zavedeniu budú vinníci nehôd platiť viac a beznehodoví vodiči toľko, čo doteraz alebo dokonca menej.

Poisťovňa Genertel ako jediná na slovensku striktne aplikuje systém zliav a prirážok (bonus/malus). Vďaka tomu môže ponúkať ceny poistenia už od 54 Eur ročne a v nezávislých porovnaniach v médiách je favoritom pre vodičov vo veku 30 a viac rokov jazdiacich bez nehôd.

Táto skupina vodičov môže zároveň do budúcna očakávať ešte lepšie ceny PZP vďaka zmenám v legislatíve účinným od júla 2012. Tieto zmeny prinesú, podobne ako v susednom Maďarsku, nárast počtu motoristov, ktorí budú v priebehu roka meniť poisťovňu. V priebehu rokov 2007 až 2010 sa tam podiel tých, ktorí menia poisťovateľa, bezmála zdvojnásobil zo 17,1 percenta na 31 percent.