Povinné zmluvné poistenie je povinné zo zákona. Ak vozidlom spôsobíte škodu inej osobe, táto škoda je hradená práve z vášho PZP. Keďže niekoľkotisícové škody po nehodách sú na cestách každodennou realitou, PZP slúži ako ochrana pre poškodených, ale zároveň aj ako ochrana pre poisteného. Málokto z nás si zrejme drží na účte takú finančnú rezervu, aby ho zaplatenie vzniknutej škody „nebolelo“.

Ak máte podľa zákona povinnosť uzatvoriť PZP a nespravíte tak, hrozí vám pokuta. Prečítajte si v našom článku, na koho sa vzťahuje povinnosť uzatvoriť PZP a ako všetko zabezpečiť tak, aby ste sa pokute vyhli, pokiaľ PZP platiť nechcete.

Kto je povinný platiť PZP

Podľa Zákona o povinnom zmluvnom poistení musíte PZP uzavrieť ak:

 • ste v dokladoch vozidla registrovaného na Slovensku uvedený ako jeho držiteľ, alebo ak ste zapísaný ako osoba, na ktorú sa jeho držba previedla,
 • ste vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom,
 • ste nájomca, pokiaľ je na vozidlo uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci (napr. leasing),
 • ak ste vodič cudzozemského motorového vozidla.

Dôležitý je pritom fakt, že tuzemské motorové vozidlo je každé vozidlo, ktoré podlieha evidencii vozidiel v Slovenskej republike, tzn. každé evidované motorové vozidlo (vozidlo s vlastným EČV).

Aké pokuty vám hrozia za neplatenie PZP

Ak sa na vás vzťahuje povinnosť uzavrieť PZP, musíte mať platnú poistnú zmluvu najneskôr v deň prvého použitia vozidla. Platné PZP ste povinný na vyžiadanie poverenej osoby alebo úradu preukázať. Na to slúži Potvrdenie poistenia zodpovednosti, alebo aj tzv. „biela karta“ (resp. „zelená karta“, ktorá má medzinárodnú platnosť v rámci krajín patriacich do Systému zelenej karty).

Vyzvať vás však nemusí len príslušník policajného zboru pri kontrole, ale aj príslušný okresný úrad. Do 7 dní od doručenia výzvy okresného úradu máte potom povinnosť predložiť doklad preukazujúci existenciu poistenia. Pokiaľ ste mali mať uzatvorené poistenie ale ste tak nespravili, môže vám byť uložená pokuta vo výške 17€ až 3320€. Jej výška závisí od závažnosti porušenia povinnosti a tiež toho, aké dlhé bolo obdobie, počas ktorého ste nemali platné PZP (dĺžka trvania protiprávneho stavu). Pokutu vám môže okresný úrad uložiť do 2 rokov odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedel, ale najneskôr do 3 rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

Ako sa zbaviť povinnosti platiť PZP, ak sa vozidlo nepoužíva

Nemať uzatvorené PZP na vozidlo, ktoré bežne používate, sa naozaj nevypláca. Nehoda sa nevyhýba ani najskúsenejšiemu zodpovednému šoférovi a môžete sa dostať do naozaj veľkých finančných problémov.

Sú ale prípady, keď evidované vozidlo len tak stojí v garáži a nikto ho nepoužíva. Niektorí vodiči napríklad jazdia len sezónne, iní zase žijú nejaký čas v zahraničí. Ak sa to týka aj vás, určite neriešte situáciu tak, že sa rozhodnete jednoducho poistenie neuhradiť, pretože povinnosť mať platné PZP pre vás stále platí. Slovenská kancelária poisťovateľov aj Okresný úrad registrujú všetkých neplatičov a môžu nielen vymáhať poistné, ale aj udeliť pokutu za omeškanie. PZP musí byť uzatvorené na každé evidované vozidlo, bez ohľadu na to, či len stojí v garáži alebo nie.

 

Dočasné vyradenie z evidencie:

Je tu však možnosť dočasného vyradenia vozidla z evidencie. Podľa Zákona o PZP (381/2001 z.z. §9) okrem dôvodov ustanovených osobitným predpisom poistenie zodpovednosti zaniká aj vyradením motorového vozidla z evidencie vozidiel. O vyradení vozidla ale musíte svoju poisťovňu informovať.

Kompletný postup a podmienky pre dočasné vyradenie vozidla nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR. A keď už kalkulujete, koľko na PZP ušetríte, pozrite si podrobne aj poplatky za dočasné vyradenie, ktoré sa líšia podľa lehoty:

 • do jedného roka – 5€,
 • od jedného roka do dvoch rokov – 20€,
 • od dvoch rokov do štyroch rokov – 35€,
 • od štyroch rokov do šiestich rokov – 70€,
 • od šiestich rokov do 10 rokov – 170€,
 • nad 10 rokov – 350€,
 • opätovné zaradenie vozidla do evidencie vozidiel pred ukončením lehoty dočasného vyradenia vozidla z evidencie vozidiel – 5€.

poistna udalost

Takto viete na PZP ušetriť

Ak sa na vás vzťahuje povinnosť platiť PZP alebo sa vám jednoducho nechce riešiť opletačky s vyraďovaním vozidla z evidencie, spravte si prieskum trhu a vyberte si čo najlacnejšie poistenie, resp. poistenie, ktoré vám najviac vyhovuje a okrem výhodnej ceny ponúka aj čosi navyše (napr. kvalitné asistenčné služby). Oplatí sa vám tiež jazdiť zodpovedne a strážiť si bezškodový priebeh. Ten totiž väčšina poisťovní odmeňuje zvýhodnenou cenou poistenia.

Genertel získate nižšiu cenu PZP aj pokiaľ si zvolíte elektronickú komunikáciuročnú platbu poistného.

 

 

Zdroje:

www.slov-lex.sk – Zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 381/2001 Z. z.

www.minv.sk – Dočasné vyradenie vozidla