Pre nové a dovezené vozidlo sa doteraz počítala výška registračného poplatku v závislosti od výkonu motora a pri zápise vozidla už registrovaného na Slovensku ste platili jednotnú sumu 33€. To sa však od 1. februára 2017 mení a výška poplatku bude závisieť od viacerých faktorov.

Kto zaplatí menej a kto viac

Pokiaľ plánujete zapísať vozidlo do 80kW, nemusíte sa výpočtom registračného poplatku zaoberať, pretože bez ohľadu na pôvod vozidla zaplatíte jednotnú sumu 33€.  Rovnako aj pri starších vozidlách s nízkou hodnotou sa poplatok nemení. Dôležitú úlohu pri výpočte registračného poplatku bude zohrávať aj vek vozidla. Jednotný poplatok 33€ zaplatíte aj v prípade, že registrované vozidlo je čistý elektromobil.

Nižší poplatok by mali platiť majitelia nových áut s výkonom do 176kW a väčšina majiteľov vozidiel dovezených zo zahraničia, práve vďaka zohľadneniu veku vozidla. Hlbšie do vrecka budú musieť siahnuť tí vodiči, ktorí investujú do drahšieho auta s vysokým výkonom.

Poplatok znížený o 50%

Ak ste stavili na auto s hybridným pohonom, CNG, LNG alebo vodík, bude pre vás platiť polovičný registračný poplatok. O polovicu nižší poplatok (najviac však o 100€) zaplatíte tiež ak ste držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (alebo so sprievodcom) a nebol vám na kúpu vozidla poskytnutý príspevok. Zníženie poplatku o 50% (najviac však na 33€) sa vás týka aj v tom prípade, ak ste držiteľ vozidla s minimálne 6 miestami na sedenie a výkonom do 110kW vrátane, a ak si uplatňujete nárok na prídavok na dieťa, najmenej na 4 deti do 19 rokov veku.

Kalkulačka

Na stránke Inštitútu finančnej politiky si v špeciálne vytvorenej kalkulačke môžete dopredu vypočítať, aký registračný poplatok vás pri zápise vozidla čaká. Kalkulačka funguje prekvapivo jednoducho, nájdete ju tu: www.institutfinancnejpolitiky.sk/kalkulacky/aut/

Ako na to:

V prvom kroku si vyberiete, či chcete vypočítať odhad hodnoty jazdeného automobilu alebo výpočet výšky registračného poplatku. Pri výpočte poplatku uvediete 4 údaje, a to výkon v kW, vek vozidla, vyberiete, či je motor spaľovací alebo hybridný či hybridný elektromotor. Na záver zvolíte pôvod vozidla, čiže buď nové vozidlo a ide o jeho prvú registráciu, alebo už bolo vozidlo registrované na SR, alebo bolo vozidlo dovezené a ešte neregistrované na SR.

Po výpočte si môžete pod kalkulačkou porovnať, aký poplatok by ste platili do 31.1.2017 a aký budete platiť od 1.2.2017.

Zdroj: www.institutfinancnejpolitiky.sk

Kto nemusí platiť poplatok

Od poplatku ste oslobodení, ak ste auto zdedili alebo získali na základe úradného príkazu či rozhodnutia súdu, alebo po zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Poplatok nemusia platiť ani ľudia, ktorým bol na kúpu auta poskytnutý príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a ani držitelia motorových vozidiel kategórie L1e, tzn. dvojkolesové malé motocykle.

Zdroj: MF SR a MV SR

Podrobnejšie informácie k registračným poplatkom nájdete na stránke Ministerstva vnútra a Ministerstva financií Slovenskej republiky.