Trošku odľahčený článok pre tých z nás, ktorí sa občas stávajú osobnými šoférmi svojich blízkych či známych. Poznáte to aj vy?

Svokra

#vsetkomaboli  #jatuuzdlhonebudem  #zajtrapridpomna  #musimistnakrcne

 

GIF

Kamarát

#dojdespomna?  #niesomnapity  #lendvepiva  #nodobreajstyriborovicky  #nebojsanebudemgrcat

 

GIF

Bývalý/bývalá

#viescosupersamam  #zasnubilismesa  #tystalenikohonemas?  #chudatko

 

GIF

Sestra

#zasemanechal  #anochcemhoajtak  #sapozrinasvojzivot  #malasomisttaxikom

 

GIF

Známy

#hejtoviem  #tamsombolminulyrok  #touzsomvidel

 

GIF

Mama

#upracsitu  #tocomasnahlave  #nachladnes  #dajsadokopy

 

GIF

Kolega

#strasnevelarobotymam

 

GIF

Partner

#cosavlecies  #spomalprosimta  #predbehniho  #ukludnisa

 

GIF

Pes

#…………………..  #……………..

 

GIF

A keď si myslíte, že si konečne užijete cestu autom osamote, zazvoní telefón s otázkou:

#cauko  #kdesi?  #odveziesmaprosim?

 

GIF