1. Havarijné poistenie na rozdiel od PZP chráni vaše auto

Povinné zmluvné poistenie je povinné zo zákona. Uzatvoriť ho musí každý držiteľ resp. majiteľ vozidla na Slovensku, alebo nájomca, ak je vozidlo na leasing. To platí nielen pre osobné autá, ale aj motocykle, štvorkolky, prívesy a akékoľvek iné vozidla s vlastným EČV. PZP musíte mať platné najneskôr v deň prvého použitia vozidla. Ak zapríčiníte nehodu, z vášho PZP bude poškodenému vyplatená náhrada škody.

Havarijné poistenie povinné nie je a môžete si ho uzavrieť kedykoľvek. V prípade, ak vy spôsobíte škodu inému vodičovi, s najväčšou pravdepodobnosťou bude poškodené aj vaše vozidlo. Z PZP sa však vypláca škoda len poškodenému, vinník si opravu platí z vlastného vrecka. Havarijné poistenie kryje škody na vašom vozidle.

havaria

 

2. Nehoda sa stane aj zodpovednému šoférovi

Každý robí chyby, to platí aj pre šoférov. Stačí chvíľka nepozornosti, šmyk alebo únava a nehoda je na svete. Aké sú príčiny dopravných nehôd nájdete v našom článku o dopravných nehodách.

Oprava vozidla nie je lacná záležitosť. Môže sa hýbať od stoviek do tisícok eur, nehovoriac o drahších vozidlách. Málokto z nás si drží takúto finančnú rezervu. Ak ste vinníkom vy a vaše auto je poškodené, či dokonca zničené, pomôže vám práve havarijné poistenie.

nehoda

 

3. Na cestách hrozia aj ďalšie riziká

Škoda na aute môže vzniknúť aj inak, ako pri dopravnej nehode. Havarijné poistenie sa zíde aj v týchto prípadoch (závisí od ponuky konkrétnej poisťovne):

  • Živelná udalosť – Poistené máte aj prípady, ak je vaše auto poškodené požiarom, záplavou, víchricou, krupobitím, pádom stromov alebo iných predmetov. Dokonca vám bude vyplatená aj škoda spôsobená hlodavcom, ak vám napríklad prehryzie káble vo vozidle. (Áno, aj to sa stáva.)
  • Krádež – Každý deň zmizne na Slovensku v priemere 6 áut. Havarijné poistenie kryje krádež celého vozidla alebo jeho časti.
  • Vandalizmus – Ľudia sú všelijakí. Ak si napríklad nájdete na parkovisku lak úmyselne doškriabaný kľúčom, nemusíte nadávať. Havarijné poistenie myslí aj na ľudskú zlomyseľnosť.
  • Batožina a úraz – Nie je to pravidlom, ale niektoré havarijné poistky kryjú aj riziko úrazu dopravovaných osôb a poškodenie či krádež batožiny vo vozidle.

zivelna udalost

 

4. Uľahčí riešenie poistnej udalosti

Ak ste nehodu nezavinili vy, ale máte havarijné poistenie, môžete si škodu uplatniť zo svojho „havarijka“. Prečo by ste to robili?

  • Rýchlejšie riešenie poistnej udalosti – vaša poisťovňa už o vás a vašom aute všetko vie. Ak si vyberiete na opravu partnerský servis poisťovne, auto tam jednoducho odovzdáte a servis všetko vybaví za vás, vrátane obhliadky vozidla. Peniaze z poisťovne navyše putujú rovno na účet servisu.
  • Nezavinená škoda nemá vplyv na cenu – Čo to znamená? Ak svojej poisťovni nahlásite vinníka škody a uvediete o ňom všetky potrebné informácie, táto poistná udalosť nebude mať žiaden vplyv na cenu vášho poistenia na ďalšie obdobie. Poisťovňa vie, že vy ste škodu nezavinili, nie je teda dôvod na zvyšovanie poistného.
  • Žiadna amortizácia ani spoluúčasť – Nestane sa vám, že by vám bola odpočítaná amortizácia, tzn. opotrebenie dielov. Neplatíte ani spoluúčasť, tá vám bude vyplatená z poisťovne vinníka.

Pozor, nezabudnite nahlásiť poistnú udalosť tak svojej poisťovni, ako aj poisťovni vinníka do 15 dní ak sa stala na Slovensku, do 30 dní ak v zahraničí. Uveďte tiež, z akého poistenia si želáte uplatniť škodu, či z PZP alebo havarijného. Dbajte aj na doručenie všetkých dokladov, ktoré od vás bude poisťovňa žiadať.

poistna udalost

 

5. Cenu havarijného poistenia viete ovplyvniť

Každé havarijné poistenie je iné, väčšinou však jeho cenu viete ovplyvniť.

  • Bezškodový priebeh – Poisťovne zodpovedných vodičov odmeňujú. Za bezškodový priebeh je im uznaný tzv. bonus. Čím dlhšie jazdíte bez nehody, tým vyšší bonus získate a tým nižšiu cenu postenia máte.
  • Spoluúčasť – spoluúčasť znamená sumu, ktorú pri poistnej udalosti zaplatíte vy. Vyjadruje sa v percentách, napr. 5%, 10% alebo 30%. Ak máte v poistení možnosť vybrať si výšku spoluúčasti tak platí, že čím vyššiu spoluúčasť máte, tým nižšie poistné platíte.
  • Riziká – Niektoré havarijné poistenia fungujú tak, že si môžete poistiť len tie riziká, ktoré potrebujete. Cena sa vám potom mení podľa toho, koľko rizík do balíčka prihodíte.

havarijne poistenie

 

Rozdiel medzi PZP a havarijným poistením je teda jednoduchý. PZP chráni auto, na ktorom ste vy spôsobili škodu, havarijné poistenie chráni vaše auto. Je pravda, že havarijné poistenie je drahšie, môžete však cestovať s pocitom, že aj vaše auto je pre prípad nepredvídateľnej udalosti poistené.