Stala sa nehoda. Či ste šli len náhodou okolo, alebo ste jej priamym účastníkom, môže sa stať, že život človeka bude vo vašich rukách. Aj keď si väčšina z nás prešla kurzom prvej pomoci na červenom kríži, úprimne, kto si pamätá počet stlačení hrudníka a počet vdychov?

3 kroky k záchrane života

Pozitívom je, že poskytnutie základnej prvej pomoci nie je žiadna veda. Zlaté pravidlo znie – Každá pomoc je lepšia ako žiadna. Ak zvládnete tento krok, ste na polceste k úspechu.

Poďme postupne. Poskytovanie prvej pomoci pri dopravnej nehode môžeme rozdeliť na 3 základné časti:

 • Zaistenie vlastnej bezpečnosti
 • Poskytnutie prvej pomoci
 • Privolanie odbornej pomoci

Zaistenie vlastnej bezpečnosti

Prvú pomoc poskytnete ťažko, ak ju budete sami potrebovať. Preto je na prvom mieste vaša vlastná bezpečnosť. Kroky sú teda nasledovné:

 1. auto odstavte v bezpečnej vzdialenosti od miesta nehody,
 2. zapnite varovnú svetelnú signalizáciu,
 3. oblečte si reflexnú vestu,
 4. umiestnite výstražný trojuholník.

vystrazny trojuholnik

Poskytnutie prvej pomoci

Ešte predtým, ako začnete poskytovať prvú pomoc, mali by ste zabezpečiť miesto nehody. To znamená, vytiahnuť kľúč zo zapaľovania a zabrániť pohybu alebo prevráteniu havarovaného vozidla pomocou ručnej brzdy alebo podložením kolies. Potom:

 1. zistite, koľko ľudí sa nachádza vo vozidle,
 2. určite, ktoré zranenia sú najzávažnejšie, a vyžadujú pomoc prednostne,
 3. poskytnite neodkladnú prvú pomoc osobám v ohrození života.

Ako stav, keď je človek v ohrození života sa považuje – zástava dýchania, zástava srdca, rozsiahle krvácanie, strata vedomia a šok. Ani ľahšie zranenia však nepodceňujte.

prva pomoc

Podrobnosti k poskytovaní prvej pomoci nájdete pekne spracované napríklad na stránke www.prvapomoc.sk.

Privolanie odbornej pomoci

Po tom, ako poskytnete bezodkladnú prvú pomoc, ihneď kontaktuje tiesňovú linku 112 (alebo 155 v prípade, ak ide o výlučne zdravotné ťažkosti bez potreby pomoci hasičov).

Myslite na to, že človek, ktorý zdvihne telefón na druhom konci linky, nevie nič o tom, kto volá a čo sa stalo. Možno vám niektoré otázky prídu zbytočné, odpovedajte však na ne čo najpresnejšie. Tým, že budete panikáriť alebo sa rozčuľovať, spôsobíte len zbytočný chaos.

Postupujte nasledovne:

 1. ČO – predstavte sa a opíšte, čo sa stalo,
 2. KDE – určite a čo najpresnejšie opíšte miesto nehody,
 3. KOMU – informujte dispečera o počte a približnom veku zranených, o ich stave a druhoch zranení,
 4. KEDY – ak neviete presne, odhadnite, kedy sa nehoda stala,
 5. podajte iné informácie, ktoré považujete za dôležité,
 6. odpovedajte na ďalšie otázky dispečera.

Obsah autolekárničky

Lekárničku má v aute každý, lebo nechce riskovať pokutu. Na autolekárničke však nie je dôležitý len dátum exspirácie. Nachádzajú sa v nej veľmi užitočné veci, ktoré sa pri poskytovaní prvej pomoci nesmierne zídu. Venujte obsahu lekárničky aspoň pol hodinu svojho času aby ste zistili, čo sa v nej nachádza. Urýchli vám to v prípade záchrany čas pri hľadaní a premýšľaní, akú pomôcku použiť.

V každej lekárničke sa musí povinne nachádzať aj karta prvej pomoci. Tam nájdete veľmi jednoduchý sumár toho, ako postupovať pri poskytovaní prvej pomoci aj s obrázkami. Neváhajte ju použiť.

karta prvej pomoci

Buďte zranenému oporou

Každá nehoda je pre jej účastníkov stresujúcou situáciou. Ak navyše došlo k zraneniu, je prirodzené, že je človek vystrašený alebo v šoku. Ak je zranený pri vedomí, pri poskytovaní prvej pomoci hovorte jasne a dôrazne, ale na zraneného človeka nekričte ani ho zbytočne nestresujte. Predstavte sa mu a informujte ho o všetkom, čo sa chystáte spraviť.

Po zaistení miesta nehody, poskytnutí pomoci a privolaní záchrannej služby sa snažte postihnutého človeka upokojiť. Prihovárajte sa mu, pokúste sa odviesť jeho myšlienky. Dôvod nehody ani jej následky nerozoberajte. Snažte sa situáciu odľahčiť. Dobrý psychický stav zraneného je dôležitý aj preto, aby sa jeho fyzický stav zbytočne nezhoršil.

Zhrnutie

Prirodzene sa bránime predstave, že budeme musieť inému človeku zachraňovať život. Pravdou však je, že sa to stáva každodenne a mali by sme byť pripravení aj na takúto situáciu. Ak sa to stane aj vám, myslite v prvom rade na vlastnú bezpečnosť a hneď potom na pomoc druhým.

O tom, ako správne postupovať pri dopravnej nehode a zvládnuť všetky formality, sme informovali v tomto článku. Konkrétnym úkonom, ako poskytnúť človeku prvú pomoc, sa budeme venovať už čoskoro, v druhej časti článku.