Aj keď ste výborný vodič s dlhoročnými skúsenosťami, môže sa stať, že budete účastníkom dopravnej nehody. Na Slovensku sa v priemere stane denne 37 dopravných nehôd. V priebehu roka 2015 to bolo 13 547 nehôd. Nikto sa, predpokladám, psychicky nepripravuje na možnosť, že sa mu dnes cestou z práce stane nehoda. Veľa ľudí preto môže mať zmätok v tom, ako pri nehode vlastne postupovať.

1. Krok – Uvedomenie – Stala sa mi dopravná nehoda alebo škodová udalosť?

V oboch prípadoch budete otrasení, nahnevaní alebo v šoku. V každom prípade je však dobré, alebo dokonca nevyhnutné, aby ste vedeli ihneď rozoznať, či sa vám podľa zákona stala dopravná nehoda alebo škodová udalosť.

Škodová udalosť má tieto znaky:

 • nikto nebol zranený, ani usmrtený,
 • nedošlo k poškodeniu žiadneho verejne prospešného zariadenia ani cesty,
 • nedošlo k úniku nebezpečných látok,
 • na žiadnom z vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku nevznikla hmotná škoda prevyšujúca 3990€.

Dopravná nehoda má tieto znaky (prvé 4 sú, pochopiteľne, opakom škodovej udalosti):

 • došlo k zraneniu alebo usmrteniu jednej alebo viacerých osôb,
 • poškodilo sa všeobecne prospešné zariadenie alebo cesta,
 • unikli nebezpečné látky,
 • na niektorom z vozidiel vrátane prepravovaných vecí, alebo na inom majetku vznikla škoda prevyšujúca 3990€,
 • niektorý z účastníkov je pod vplyvom alkoholu alebo omamnej látky,
 • účastníci sa nedohodli na zavinení.
GIF

2. Krok – Rozhodnutie – Musím alebo nemusím privolať políciu?

Ak ste sa už podľa kroku 1 zorientovali, toto rozhodnutie bude jednoduché. Pri škodovej udalosti nie je nutné volať políciu, pri dopravnej nehode ste povinný bezodkladne privolať policajnú hliadku.

Kľúčom k úspechu je, či ste sa dohodli na vinníkovi. Ak totiž obaja hádžete vinu na toho druhého, nezostáva vám iné, než privolať policajtov. Tí situáciu prešetria a určia vinníka.

Keď je podľa všetkého zrejmé, že ste škodovú udalosť spôsobili vy, radšej si uznajte chybu. Po príchode policajtov vám totiž okrem toho, že musíte zaplatiť spôsobenú škodu, pribudne aj naparená pokuta. Prischne vám totiž porušenie, resp. nedodržanie predpisov cestnej premávky. Ak si však nie ste istý či naozaj ide o škodovú udalosť a kto ju zavinil, radšej políciu privolajte.

GIF

3. Krok – Papierovačky – Ako postupovať, ak nemusím volať policajtov?

Vašou úlohou je pravdivo vypísať tlačivo o nehode, ktoré ste povinný mať pri sebe. Naše od Genertel vyzerá takto:

sprava o nehode

V správe o nehode musíte vyplniť:

 • dátum, miesto a čas nehody,
 • informácie o zraneniach, vecných škodách a svedkoch nehody,
 • údaje o poistníkoch/poistených a aj o vodičoch,
 • údaje o poisťovni,
 • údaje o vozidlách,
 • informácie o okolnostiach nehody,
 • nákres zrážky,
 • prípadné poznámky,
 • podpisy všetkých zúčastnených strán.

Na vyplnenie ste povinný vy aj druhý účastník navzájom poskytnúť všetky potrebné údaje.

Ak ste spôsobili škodu človeku, ktorý nie je priamo účastníkom, čiže ak napríklad nacúvate do prázdneho auta na parkovisku, musíte to tejto osobe bezodkladne oznámiť a poskytnúť jej svoje osobné údaje. Ak to nie je možné (alebo v prípade dopravnej nehody), to môžete oznámiť cez Policajný zbor.

4. Krok – Vina či nevina – Čo robiť, ak som poškodený a čo ak som vinník?

Poškodený

Ak ste sa spoločne dohodli na vašej nevine, máte nárok na náhradu škody. Tá vám bude vyplatená z poisťovne, v ktorej má vinník PZP. Aj v tomto prípade je lepšie, ak si aj vy vyplníte vlastnú správu o nehode. Ideálne je, keď si odfotíte miesto nehody a poškodenie vozidla.

Tu však vaša práca nekončí. Poistnú udalosť musíte nahlásiť poisťovni vinníka (nezabudnite vyplniť formulár poistnej udalosti a doručiť ho do poisťovne). Potom vám bude pridelený likvidátor, s ktorým si dohodnete obhliadku auta.

Vinník ušiel?

Môže sa stať, že ten kto do vás vrazil spanikári alebo zámerne z miesta nehody utečie. V tomto prípade ihneď kontaktujte políciu. Ak by ho nechytili, príp. ak nemá platné PZP, vaša škoda bude za špecifických podmienok hradená z poistného garančného fondu. Ten spravuje Slovenská kancelária poisťovateľov.

Vinník

Pokiaľ ste zvesili hlavu a spravodlivo uznali svoju vinu, vyplňte správu o nehode. Snažte sa, aby ste všetko opísali čo najpodrobnejšie a hlavne pravdivo. Pozor, nezabudnite ohlásiť škodovú udalosť svojej poisťovni buď do 15 dní, ak sa stala na Slovensku, alebo do 30 dní, ak v zahraničí.

V zahraničí je pre nás všetko trochu zložitejšie, okrem iného aj kvôli jazykovej bariére. Preto, ak si nie ste istí, radšej privolajte políciu. Radím však policajný protokol podpisovať, len ak mu naozaj rozumiete a súhlasíte s ním.

Ako klient Genertel môžete poistnú udalosť nahlásiť dvoma spôsobmi:

 1. Zavoláte nám na naše klientske centrum na č. 0850 555 555 (zo SR) alebo +421 232 784 284 (mimo SR).
 2. Online vyplníte formulár pre nahlásenie poistnej udalosti a odošlete.

5. Krok – Upokojiť sa

Tento krok som pôvodne zamýšľala uviesť ako prvý. Je mi však úplne jasné, že ani ja, ani vy nie sme schopní, v tak stresovej situácii, zachovať chladnú hlavu. Či už ste vinník alebo poškodený, snažte sa celú vec vyriešiť čo najskôr a najlepšie ako viete. Áno, mysleli ste si, že vám sa to stať nemôže. O to ťažšie je sa s tým zmieriť. Nemučte sa výčitkami o vlastnom zlyhaní a radšej sa z celej veci poučte. A hlavne sa nebojte znovu sadnúť za volant.

GIF